نقاشی-باموضوع-اعتیاد

از tarinsho، ترين شو! بالاتر از همه
پرش به: ناوبری، جستجو

اجرای کارگاه نقاشی با موضوع اعتیاد به مناسبت هفته

اجرای کارگاه نقاشی با موضوع اعتیاد به مناسبت هفته

اجرای کارگاه نقاشی با موضوع اعتیاد به مناسبت هفته - نقاشی-باموضوع-اعتیاد.

...[ويرايش]

( نقاشی-باموضوع-اعتیاد ) نمایشگاه مبارزه باموادمخدر باهمکاری ومشارکت نهادهای دولتی وخصوصی درپارک کودک [ نقاشی-باموضوع-اعتیاد ]