بخدا-دردتو-درمون-میکنم

از tarinsho، ترين شو! بالاتر از همه
پرش به: ناوبری، جستجو

خدایا خیلی دلم گرفته جابر jaber ir

خدایا خیلی دلم گرفته جابر jaber ir

خدایا خیلی دلم گرفته جابر jaber - بخدا-دردتو-درمون-میکنم.

...[ويرايش]

( بخدا-دردتو-درمون-میکنم ) خدایا خیلی دلم گرفته دیگرازاین تکرار ملال آورز روزها خسته شده ا م خدایا توخود می دانی [ بخدا-دردتو-درمون-میکنم ]